(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/10/2021 do Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Phước Long ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất đối với 04 lô đất (L1 – L4) tại khu phố 4, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Vị trí khu đất: thuộc thửa đất số 143, tờ bản đồ số 16, tọa lạc tại đường Lý Thái Tổ, khu phố 4, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Nguồn gốc: đất công do Nhà nước quản lý, quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Tổng diện tích 04 lô đất: 657,9 m2.

- Mục đích sử dụng đất: đất ở đô thị. Thời hạn sử dụng đất: lâu dài. Quy hoạch xây dựng: Hiện nay khu vực này chưa được lập quy hoạch phân khu 1/2000, Quy hoạch chi tiết 1/500. Theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Phước Long và Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt thì vị trí khu đất thuộc đất ở đô thị. Căn cứ quy định quản lý xây dựng theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Phước Long, vị trí khu đất có quy định cụ thể như sau: Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đỏ: 9,5m tính từ tim đường Lý Thái Tổ.

Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Phước Long

Ngày 4/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 04 lô đất tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 4/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 04 lô đất tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 4/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 04 lô đất tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 4/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 04 lô đất tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước ảnh 4
Ngày 4/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 04 lô đất tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước ảnh 5