(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Xuân - Chi nhánh Khánh Hòa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/10/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa ủy quyền như sau:

Ô tô biển kiểm soát 79B-025.26

Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa

Ngày 4/10/2021, đấu giá 1 xe ô tô Mercedes tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 1
Ngày 4/10/2021, đấu giá 1 xe ô tô Mercedes tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 2
Ngày 4/10/2021, đấu giá 1 xe ô tô Mercedes tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 3