(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/10/2019 do Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh ủy quyền như sau:

- Tổ chức bán đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Người có tài sản đấu giá: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh - Số 4, Lê Thánh Tôn, Phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

- Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 04 tháng 10 năm 2019, tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

- Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

+ Xe ô tô hiệu MAZDA, biển số 84A-003.28, số chỗ ngồi: 5 chỗ, màu sơn: xanh, số máy: B6-949395, số khung: BA1163MH001270. Năm sản xuất: 2000. Tài sản công.

+ Tài sản công do Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh chuyển giao để đấu giá.

- Hình thức và phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên. Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

+ Giá khởi điểm: 55.497.000 đồng (Năm mươi lăm triệu bốn trăm chín mươi bảy ngàn đồng).

+ Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/ hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 02/10/2019 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

+ Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp Luật (Quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

a. Đơn đăng ký tham gia đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành mẫu theo quy định.

b. Bản sao CMND (căn cước công dân) đối với cá nhân hoặc CMND (căn cước công dân) + Giấy phép kinh doanh đối với tổ chức, hộ kinh doanh phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền.

c. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá đúng quy định.

d. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là 150.000đ/HS

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh: 02943862972