(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 4/10/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thuộc Dự án: San nền Khu tái định cư thị trấn Phú Thứ (giai đoạn 1), huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên (Khu C14)

I. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín (Công ty). Địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên. Điện thoại: (0257)3848979; (0257)3578935; 0914005656;

II. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa. Địa chỉ: Thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

III. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá: Quyền sử dụng đất thuộc dự án: San nền Khu tái định cư thị trấn Phú Thứ (giai đoạn 1), huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên (Khu C14) gồm:

STT

Tên lô đất

Diện tích (m2)

Loại đất

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

Bước giá trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất (đồng)

1

Lô13

120

ODT

900.000.000

180.000.000

500.000

9.000.000

2

Lô14

120

ODT

900.000.000

180.000.000

500.000

9.000.000

3

Lô15

120

ODT

900.000.000

180.000.000

500.000

9.000.000

4

Lô16

120

ODT

900.000.000

180.000.000

500.000

9.000.000

TỔNG CỘNG

480

3.600.000.000

720.000.000

2.000.000

36.000.000

a/Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo trích đo địa chính khu đất số: 40/TĐBĐ, tỷ lệ: 1/1000 do Công ty TNHH Tứ Thiện đo vẽ năm 2011, được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và ký xác nhận ngày 14/7/2011.

- Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (ODT)

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

b/Quy hoạch xây dựng: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt.

c) Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

IV. Thời gian, địa điểm công bố giá và đấu giá tài sản: 08h00’ ngày 04 tháng 10 năm 2019 tại Hội trường UBND thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

V. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

VI. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và hồ sơ hợp lệ khi tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 06 tháng 9 năm 2019 đến 17h00’ ngày 01 tháng 10 năm 2019 tại khu đất Khu tái định cư thị trấn Phú Thứ (giai đoạn 1), huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên (Khu C14).

2. Thời gian mua hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 06 tháng 9 năm 2019 đến 17h00’ ngày 01 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa.

3. Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân hoặc hộ gia đình có đủ năng lực về tài chính, đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản đều được tham gia đấu giá. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày 06 tháng 9 năm 2019 đến 17h00’ ngày 01 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu quy định của Công ty, bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu, chứng từ nộp tiền đặt trước.