(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/10/2019 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phước Long ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (Trung tâm); địa chỉ: Số 06 Nguyễn Tất Thành, P1, Tp.Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phước Long; địa chỉ: Ấp Hành chính, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thửa đất số 78, tờ bản đồ số 99, tại ấp Long Thành, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

- Diện tích: 88,5m2;

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Nguồn gốc đất thuộc sở hữu Nhà nước do UBND huyện Phước Long quản lý, đấu giá theo Công văn số: 4178/UBND-KT ngày 27/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 361.788.000 đồng (Ba trăm sáu mươi mốt triệu, bảy trăm tám mươi tám ngàn đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 01/10/2019 tại nơi tài sản tọa lạc ấp Long Thành, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

6. Tiền đặt trước: 37.000.000 đồng, nộp ngày 01,02,03 tháng 10/2019 vào tài khoản số 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bạc Liêu; số 65A đường Trần Huỳnh, Khóm 2, Phường 7, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

7. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 16/9/2019 đến 17 giờ ngày 01/10/2019 tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy chế cuộc đấu giá đến mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức đấu giá: Lúc 8 giờ ngày 04/10/2019 tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 06 Nguyễn Tất Thành, P1, Tp.Bạc Liêu.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ Trung tâm theo địa chỉ trên, ĐT: 0291.3825386.