(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 4/10/2019 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh. Địa chỉ: Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng trị.

2. Người có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng (số 21 đường Bùi Dục Tài, khóm 3, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

3. Thời gian, địa điểm công bố giá đấu giá: Vào lúc 8h00 ngày 04/10/2019. Tại hội trường UBND thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

4.Thời gian, địa điểm xem tài sản: Người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h30 ngày 01/10/2019 ( 29 lô đất tại khu đô thị đường Lê Thị Tuyết, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h30 ngày 26/09/2019. Tại Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh (Kiệt 38 Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hoặc Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị (Số 10 đường Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng) vào các ngày 27, 30/09/2019, ngày 01/10/2019 (trong giờ hành chính). Thời gian kết thúc bán hồ sơ đến hết 16h30 ngày 01/10/2019.

6. Thời gian , địa điểm nộp phiếu trả giá đấu giá : Người tham gia đấu giá trực tiếp nộp phiếu trả giá vào ngày 01/10/2019( Buổi sáng bắt đầu vào lúc 8h00 đến 11h00; buổi chiều bắt đầu vào lúc 14h00 đến 16h00 tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ( số 21 đường Bùi Dục Tài, khóm 3, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng). Thời gian kết thúc nộp phiếu trả giá đến hết 16h30 ngày 01/10/2019

7. Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá: (Chi tiết các lô đất khu đô thị đường Lê Thị Tuyết, TT Hải Lăng, huyện Hải Lăng cụ thể bao gồm) 

TT

SỐ LÔ

D.Tích lô đất (m2)

GIÁ KHỞI ĐIỂM (đồng)

KÝ QUỸ

(đồng)

(10%/giá Khởi điểm)

PHÍ HỒ SƠ

(đồng/hồ sơ)

Vị trí thửa đất

1

11

250.0

237.500.000

25.000.000

200.000

Tiếp giáp đường Lê Thị Tuyết

2

12

250.0

237.500.000

25.000.000

200.000

Tiếp giáp đường Lê Thị Tuyết

3

13

250.0

237.500.000

25.000.000

200.000

Tiếp giáp đường Lê Thị Tuyết

4

14

250.0

237.500.000

25.000.000

200.000

Tiếp giáp đường Lê Thị Tuyết

5

22

250.0

192.500.000

25.000.000

100.000

Tiếp giápphía Đông tuyến đường 1

6

27

250.0

192.500.000

25.000.000

100.000

Tiếp giáp phía Đông tuyến đường 1

7

28

250.0

192.500.000

25.000.000

100.000

Tiếp giáp phía Đông tuyến đường 1

8

29

250.0

192.500.000

25.000.000

100.000

Tiếp giáp phía Đông tuyến đường 1

9

31

250.0

192.500.000

25.000.000

100.000

Tiếp giáp phía Đông tuyến đường 1

10

33

250.0

192.500.000

25.000.000

100.000

Tiếp giáp phía Đông tuyến đường 1

11

34

250.0

192.500.000

25.000.000

100.000

Tiếp giáp phía Đông tuyến đường 1

12

49

250.0

192.500.000

25.000.000

100.000

Tiếp giáp phía Tây tuyến đường 1

13

50

250.0

192.500.000

25.000.000

100.000

Tiếp giáp phía Tây tuyến đường 1

14

51

250.0

192.500.000

25.000.000

100.000

Tiếp giáp phía Tây tuyến đường 1

15

60

250.0

192.500.000

25.000.000

100.000

Tiếp giáp phía Đông tuyến đường 2

16

61

250.0

192.500.000

25.000.000

100.000

Tiếp giáp phía Đông tuyến đường 2

17

63

250.0

192.500.000

25.000.000

100.000

Tiếp giáp phía Đông tuyến đường 2

18

64

250.0

192.500.000

25.000.000

100.000

Tiếp giáp phía Đông tuyến đường 2

19

65

250.0

192.500.000

25.000.000

100.000

Tiếp giáp phía Đông tuyến đường 2

20

66

250.0

192.500.000

25.000.000

100.000

Tiếp giáp phía Đông tuyến đường 2

21

67

250.0

192.500.000

25.000.000

100.000

Tiếp giáp phía Đông tuyến đường 2

22

68

250.0

192.500.000

25.000.000

100.000

Tiếp giáp phía Đông tuyến đường 2

23

73

250.0

192.500.000

25.000.000

100.000

Tiếp giáp phía Đông tuyến đường 2

24

81

250.0

192.500.000

25.000.000

100.000

Tiếp giáp phía Tây Tuyến đường 2

25

82

250.0

192.500.000

25.000.000

100.000

Tiếp giáp phía Tây Tuyến đường 2

26

83

250.0

192.500.000

25.000.000

100.000

Tiếp giáp phía Tây Tuyến đường 2

27

84

250.0

192.500.000

25.000.000

100.000

Tiếp giáp phía Tây Tuyến đường 2

28

85

250.0

192.500.000

25.000.000

100.000

Tiếp giáp phía Tây Tuyến đường 2

29

86

250.0

192.500.000

25.000.000

100.000

Tiếp giáp phía Tây Tuyến đường 2

CỘNG I

7.250

5.762.500.000

Tổng giá khởi điểm: 5.762.500.000đồng

Bằng chữ: Năm tỷ, bảy trăm sáu mươi hai triệu, năm trăm ngàn đồng

8. Thời gian, địa điểm nộp tiền ký quỹ (tiền đặt trước).

- Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị (Số 10 đường Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng).Số tài khoản: 0771.000000575. Tên tài khoản: Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh.Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ vào lúc 16h30 ngày 01/10/2019.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá đăng ký bao nhiêu lô đất nộp tiền ký quỹ tương ứng với số lô đăng ký.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký gia đấu giá:

* Điều kiện: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016

- Người tham gia đấu giá phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định;

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được cử một đại diện tham gia đấu giá. 

* Cách thức đăng ký:

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng được cho vào phong bì đã niêm phong trực tiếp bỏ vào thùng phiếu đặt tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (số 21 đường Bùi Dục Tài, khóm 3, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn tham gia đấu giá, phiếu trả giá (mẫu Công ty phát hành).

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản photo)

- Giấy nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng.

- Phí hồ sơ người tham gia

- Giấy ủy quyền (nếu có)

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh điện thoại: 0233.3577.989. DĐ: 0911.465.989.