(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/10/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng ủy quyền như sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng. Địa chỉ: Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất cụ thể như sau:

3.1/ Quyền sử dụng đất 48 (bốn mươi tám) lô đất thuộc khu dân cư hai bên đường D1 nối dài (đoạn từ đường Lê Quý Đôn đến đường Lý Thường Kiệt) tổ dân phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

+ Tổng diện tích: 10.970,4 m2;

+ Tài sản gắn liền với đất: Không có tài sản gắn liền với đất.

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị;  

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

+ Tổng giá khởi điểm 48 lô là: 51.225.752.000 đồng (Năm mươi mốt tỷ, hai trăm hai mươi lăm triệu, bảy trăm năm mươi hai ngàn đồng).

Thông tin chi tiết 48 lô đất thuộc KDC hai bên đường D1 cụ thể như sau: 

STT

Ký hiệu lô đất

Thửa đất số

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Thành tiền (làm tròn) (đồng)

1

C1

423

235,1

3.747.249

880.978.000

2

C3

425

150

4.258.237

638.736.000

3

C4

426

150

4.258.237

638.736.000

4

C37

459

150

4.731.374

709.706.000

5

C38

460

150

4.731.374

709.706.000

6

C39

461

262,8

5.677.649

1.492.086.000

7

C42

405

150

4.731.374

709.706.000

8

C45

402

150

4.731.374

709.706.000

9

C46

401

150

4.731.374

709.706.000

10

C47

400

150

4.731.374

709.706.000

11

C48

399

150

4.731.374

709.706.000

12

C49

398

150

4.731.374

709.706.000

13

C50

397

150

4.731.374

709.706.000

14

C51

396

150

4.731.374

709.706.000

15

D47

573

267

5.204.511

1.389.604.000

16

D48

574

250

4.731.374

1.182.844.000

17

D49

575

250

4.731.374

1.182.844.000

18

D50

576

250

4.731.374

1.182.844.000

19

D51

577

250

4.731.374

1.182.844.000

20

D52

578

250

4.731.374

1.182.844.000

21

D53

579

250

4.731.374

1.182.844.000

22

D54

580

250

4.731.374

1.182.844.000

23

D55

581

250

4.731.374

1.182.844.000

24

D56

582

250

4.731.374

1.182.844.000

25

D57

583

250

4.731.374

1.182.844.000

26

D58

584

250

4.731.374

1.182.844.000

27

D59

585

250

4.731.374

1.182.844.000

28

D60

586

250

4.731.374

1.182.844.000

29

D61

587

283,7

4.731.374

1.342.291.000

30

D62

588

273,7

4.542.119

1.243.178.000

31

E11

470

242,1

5.204.511

1.260.012.000

32

E12

471

250

4.731.374

1.182.844.000

33

E13

472

250

4.731.374

1.182.844.000

34

E14

473

250

4.731.374

1.182.844.000

35

E15

474

250

4.731.374

1.182.844.000

36

E16

475

250

4.731.374

1.182.844.000

37

E17

476

250

4.731.374

1.182.844.000

38

E18

477

250

4.731.374

1.182.844.000

39

E19

478

250

4.731.374

1.182.844.000

40

E20

479

250

4.731.374

1.182.844.000

41

E21

480

250

4.731.374

1.182.844.000

42

E22

481

285,3

4.258.237

1.214.875.000

43

E23

482

271,2

4.258.237

1.154.834.000

44

E24

483

264,3

4.258.237

1.125.452.000

45

E25

484

257,3

4.258.237

1.095.644.000

46

E26

485

250,4

4.258.237

1.066.263.000

47

E27

486

243,5

4.258.237

1.036.881.000

48

E30

489

284

4.731.374

1.343.710.000

TỔNG CỘNG:

48 lô

10.970,40

51.225.752.000

3.2/ Quyền sử dụng đất 51 lô đất thuộc Khu tái định cư thôn 3, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước:

+ Tổng diện tích: 11.507,40 m2;

+ Hạ tầng kỹ thuật: Đã được đầu tư; + Tài sản gắn liền với đất: Không (đất trống);

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn;

 + Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

+ Tổng giá khởi điểm 51 lô là: 16.813.771.000 đồng (Mười sáu tỷ, tám trăm mười ba triệu, bảy trăm bảy mươi mốt ngàn đồng).

Thông tin chi tiết 51 lô đất thuộc Khu tái định cư thôn 3, xã Minh Hưng cụ thể như sau: 

STT

Ký hiệu lô đất

Thửa đất

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Thành tiền (làm tròn) (đồng)

I. KHU A6

1

Lô số 2

235

178,00

1.463.464

260.497.000

2

Lô số 3

236

176,70

1.463.464

258.594.000

3

Lô số 4

237

175,50

1.463.464

256.838.000

4

Lôsố 5

238

172,90

1.756.157

303.640.000

5

Lô số 6

239

224,70

1.344.009

301.999.000

6

Lô số 7

240

224,70

1.344.009

301.999.000

7

Lô số 8

241

224,60

1.344.009

301.864.000

8

Lô số 9

242

224,50

1.344.009

301.730.000

9

Lô số 10

243

224,50

1.344.009

301.730.000

10

Lô số 11

244

224,50

1.344.009

301.730.000

11

Lô số 12

245

224,40

1.344.009

301.596.000

12

Lô số 13

246

224,40

1.344.009

301.596.000

13

Lô số 14

247

224,30

1.344.009

301.461.000

14

Lô số 15

248

224,30

1.344.009

301.461.000

15

Lô số 16

249

224,20

1.344.009

301.327.000

16

Lô số 17

250

224,20

1.344.009

301.327.000

17

Lô số 18

251

224,20

1.344.009

301.327.000

18

Lô số 19

252

224,10

1.344.009

301.192.000

19

Lô số 28

261

223,70

1.685.752

377.103.000

20

Lô số 29

262

223,80

1.685.752

377.271.000

21

Lô số 30

263

223,70

1.685.752

377.103.000

22

Lô số 31

264

223,70

1.685.752

377.103.000

23

Lô số 32

265

223,70

1.685.752

377.103.000

24

Lô số 33

266

223,80

1.685.752

377.271.000

25

Lô số 34

267

223,70

1.685.752

377.103.000

26

Lô số 35

268

223,70

1.685.752

377.103.000

27

Lô số 36

269

223,80

1.685.752

377.271.000

28

Lô số 37

270

223,70

1.685.752

377.103.000

29

Lô số 38

271

223,70

1.685.752

377.103.000

30

Lô số 39

272

223,80

1.685.752

377.271.000

31

Lô số 40

273

223,70

1.685.752

377.103.000

32

Lô số41

274

223,70

1.685.752

377.103.000

II. KHU A7

1

Lô số 1

210

165,50

1.756.157

290.644.000

2

Lô số 2

211

154,30

1.463.464

225.812.000

3

Lô số 3

212

153,10

1.463.464

224.056.000

4

Lô số 4

213

151,80

1.463.464

222.154.000

5

Lô số 5

214

164,50

1.463.464

240.740.000

6

Lô số 6

215

265,60

1.344.009

356.969.000

7

Lô số 7

216

265,90

1.344.009

357.372.000

8

Lô số 8

217

266,10

1.344.009

357.641.000

9

Lô số 9

218

266,30

1.344.009

357.910.000

10

Lô số 10

219

266,60

1.344.009

358.313.000

11

Lô số 11

220

266,80

1.344.009

358.582.000

12

Lô số 12

221

267,10

1.344.009

358.985.000

13

Lô số 13

222

267,40

1.344.009

359.388.000

14

Lô số 14

223

267,60

1.344.009

359.657.000

15

Lô số 15

224

267,90

1.344.009

360.060.000

16

Lô số 16

225

268,10

1.344.009

360.329.000

17

Lô số 17

226

268,40

1.344.009

360.732.000

18

Lô số 18

227

268,60

1.344.009

361.001.000

19

Lô số 19

228

268,90

1.344.009

361.404.000

Tổng cộng

51 thửa

11.507,40

16.813.771.000

Tất cả các lô đất trên sẽ được tổ chức đấu giá riêng lẻ theo từng lô đất.

4/ Tổng giá khởi điểm của 99 lô đất là: 68.039.523.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ, không trăm ba mươi chín triệu, năm trăm hai mươi ba ngàn đồng).

5/ Nguồn gốc tài sản: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

6/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

8/ Số vòng đấu giá: Nhiều vòng cho đến khi không còn người tiếp tục trả giá

  9/ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 17/09/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 01/10/2019, tại 02 địa điểm: Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

10/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 23/09/2019 và ngày 24/09/2019 tại khu đất đấu giá (Khu dân cư hai bên đường D1 nối dài đoạn từ đường Lê Quý Đôn đến đường Lý Thường Kiệt, tổ dân phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước và Khu tái định cư thôn 3, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

11/ Khoản tiền đặt trước là: 20% của giá khởi điểm của tài sản.

12/ Thời gian và địa điểm đấu giá: 07 giờ 30 phút ngày 04/10/2019 tại Hội trường UBND huyện Bù Đăng.

13/ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước từ ngày 17/09/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 01/10/2019, tại 02 địa điểm: Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Trường hợp đăng ký thay thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành.

- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và hộ khẩu phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là hộ gia đình, cá nhân

- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và Giấy phép đăng ký kinh phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là tổ chức kinh tế.

- Giấy nộp tiền đặt trước theo đúng quy định.

- Cam kết xem tài sản đấu giá và Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

- Một (01) tổ chức chỉ được một (01) cá nhân đại diện tham gia đấu giá; trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) tổng công ty hoặc tập đoàn thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợpk tổng công ty hoặc tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là:

+ 200.000 đồng/ hồ sơ/lô đối với lô đất có giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

+ 500.000 đồng/ hồ sơ/lô đối với lô đất có giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng.

14/ Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tại khoản 4, điều 38, Luật Đấu giá tài sản.

Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.