(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Lê Xá Tây, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 4/10/2019 như sau:

I. Vị trí, đặc điểm, quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá và người có tài sản đấu giá:

1. Số lô đất đấu giá, vị trí, địa điểm thửa đất đấu giá: 26 lô đất, vị trí 1, khu vực 2, thôn Lê Xá Tây, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Tại vị trí các lô đất thuộc Khu quy hoạch thôn Lê Xá Tây, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang, địa chỉ: thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: 

STT

Ký hiệu lô số

Diện tích(m2)

Vị trí, khu vực

Giá tối thiểu

(đồng/m2)

Thành tiền(đồng/lô)

Tiền đặt trước(đồng/lô)

I. Thôn Lê Xá Tây (Thửa đất số 428,430,434,435,437,438,439; Tờ bản đồ số 17)

1

512

300

Vị trí 1, KV 2

(Các tuyến chính của các thôn còn lại; Ngoài các vị trí 1, 2, 3 của các tuyến đường giao thông chính)

290.000

87.000.000

13.000.000

2

513

250

290.000

72.500.000

10.000.000

3

514

250

290.000

72.500.000

4

515

333

300.000

99.900.000

14.000.000

5

516

333

290.000

96.570.000

6

517

250

290.000

72.500.000

10.000.000

7

518

250

290.000

72.500.000

8

519

250

290.000

72.500.000

II. Thôn Lê Xá Tây (Thửa đất số 136; Tờ bản đồ số 16)

9

364

247.5

Vị trí 1, KV 2

(Các tuyến chính của các thôn còn lại; Ngoài các vị trí 1, 2, 3 của các tuyến đường giao thông chính)

290.000

71.775.000

10.000.000

10

365

247.5

290.000

71.775.000

11

366

247.5

290.000

71.775,000

12

367

247.5

290.000

71.775.000

13

368

247.5

290.000

71.775.000

14

369

247.5

290.000

71.775.000

15

370

258

300.000

77.400.000

16

371

212.5

290.000

61,625.000

9.000.000

17

372

212.5

290.000

61.625.000

18

373

250

290.000

72.500.000

10.000.000

19

374

250

290.000

72.500.000

20

375

314.9

300.000

94.470.000

14.000.000

21

376

282.1

290.000

81.809.000

12.000.000

22

377

275.8

290.000

79.982.000

11.000.000

23

378

269.5

290.000

78.155.000

24

379

263.2

290.000

76.328.000

25

380

256.9

290.000

74.501.000

26

381

250.6

290.000

72.674.000

10.000.000

Tổng cộng 26 lô đất

1.980.189.000

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

2. Bước giá: Từ 2% đến 10% giá khởi điểm tính trên m2 đất và được công bố tại cuộc đấu giá.

3. Giấy tờ kèm theo tài sản: Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở; Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất trên địa bàn huyện Phú Vang; Quyết định số 2902/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang về việc phê duyệt Phương án đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 20/05/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang về việc quyết định đấu giá quyền sử dụng đất; Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 03/4/2018; số 1097/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phân lô khu đất ở tại thôn Lê Xá Tây, xã Phú Lương, huyện Phú Vang.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến ngày 01/10/2019, tại vị trí các lô đất Khu quy hoạch thôn Lê Xá Tây, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày01/10/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: 

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/lô/hồ sơ. Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp từ ngày 01/10/2019 đến 17 giờ 00 ngày 03/10/2019 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

- Tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số 47000014506666 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Thông báo này (Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 03/10/2019).

4. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 01/10/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 01/10/2019 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Đối tượng, cách thức và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

- Cách thức và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định. Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định tại Thông báo này. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 04/10/2019 tại Hội trường UBND xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và số vòng đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên, đấu trên đơn giá m2, không hạn chế số vòng.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc UBND xã Phú Lương, huyện Phú Vang./.