(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh VNA thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/10/2019 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Sở Giao dịch ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh VNA – Nơi tổ chức cuộc đấu giá – Số 12a, nhà K1, TT HVCTQG Hồ Chí Minh, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Sở Giao dịch. Địa chỉ: Số 2 và số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

3. Tài sản đấu giá: Toàn bộ khoản nợ xấu của khách hàng Công ty CP Tập đoàn Đông Thiên Phú vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Sở Giao dịch.

Khách hàng vay: Công ty CP Tập đoàn Đông Thiên Phú. Địa chỉ: Số nhà 122 Đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

4. Giá khởi điểm: 137.232.104.178 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi bảy tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu, một trăm linh tư nghìn, một trăm bảy mươi tám đồng). Tài sản đấu giá không áp dụng VAT.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00’, ngày 13/09/2019 đến 16h00’, ngày 01/10/2019 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh VNA (trong giờ hành chính). Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ). Mỗi cá nhân, tổ chức chỉ được mua 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

6. Xem hồ sơ khoản nợ: Từ 08h00’ - 17h00’, ngày 30/09/2019 và 01/10/2019 (trong giờ hành chính) tại Agribank chi nhánh Sở Giao dịch số 4A Láng Hạ, phường Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

(Trong trường hợp có thay đổi về thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ thì công ty sẽ thông báo sau).

7. Nộp tiền đặt trước: Số tiền 13.723.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, bảy trăm hai mươi ba triệu đồng). Ngày 01/10/2019, 02/10/2019 và 03/10/2019 bằng hình thức chuyển khoản.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện khác tham gia đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.

9. Tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, từ 15h00’ ngày 04/10/2019 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh VNA. Đ/c: Số 12a, nhà K1, TT HVCTQG Hồ Chí Minh, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Thời gian làm việc trong giờ hành chính. Liên hệ ĐT: 024.8585.6595.