(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/10/2018 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt bằng thành phố Cao Bằng ủy quyền như sau:
Ngày 4/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cao Bằng, Cao Bằng ảnh 1
Ngày 4/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cao Bằng, Cao Bằng ảnh 2