(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá vào ngày 4/10/2018 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư Kuin ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư Kuin.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

- Quyền sử dụng đất 190 thửa đất tại điểm dân cư thôn 8, xã Ea Ning; Điểm dân cư A01, A02, A03, A04 thuộc Khu đô thị - Trung tâm Hành chính huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Tổng giá khởi điểm: 49.294.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian địa điểm: Trong giờ hành chính, từ ngày 05/9/2018 đến 17 giờ 00, ngày 01/10/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư Kuin.

b) Cách thức đăng ký: Cá nhân, Tổ chức đủ điều kiện theo quy định luật đấu giá tài sản mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá.

c) Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm/ thửa.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày  04/10/2018 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư Kuin.

Các Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại:

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư Kuin. Địa chỉ: Xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3640576.