(BĐT) - Doang nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/1/2022 do Chi cục thi hành hành án dân sự huyện Xuân Lộc ủy quyền như sau:
Ngày 4/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai ảnh 1