(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/1/2022 do Ngân hàng Eximbank ủy quyền như sau:
Ngày 4/1/2022, đấu giá lô xe ô tô tại TP.HCM ảnh 1