Ngày 3/3/2022, đấu giá xe nâng dầu Doosan D30G tại TP.HCM

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/3/2022 do Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBAMC) ủy quyền như sau:
Ngày 3/3/2022, đấu giá xe nâng dầu Doosan D30G tại TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư