Ngày 3/2/2021, đấu giá xe ô tô Mazda tại thành phố Hải Phòng

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Asia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/2/2021 do Ngân hàng TMCP Quân Đội ủy quyền như sau:
Ngày 3/2/2021, đấu giá xe ô tô Mazda tại thành phố Hải Phòng ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư