Ngày 3/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/11/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền ủy quyền như sau:
Ngày 3/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Số điện thoại: 0234.3501567

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền

Địa chỉ: 88 Nguyễn Kim Thàn, Thị trấn Sịa, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

14 lô (thửa) đất


khu dân xen ghép các thôn Nghĩa Lộ, Xuân Tùy, Phú Lễ, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5,557,040,000

20

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 31/10/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 02/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 07/10/2022 - 17:00 31/10/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế. Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 03/11/2022

Địa điểm: Hội trường Nhà văn hóa xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư