Ngày 31/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 lô đất tại huyện Thuận Nam, tỉnh NinhThuận

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/10/2021 do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất đối với 02 lô đất ở thuộc dự án KDC Cầu Quằn, Cà Ná, huyện Thuận Nam

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận

Ngày 31/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 lô đất tại huyện Thuận Nam, tỉnh NinhThuận ảnh 1
Ngày 31/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 lô đất tại huyện Thuận Nam, tỉnh NinhThuận ảnh 2
Ngày 31/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 lô đất tại huyện Thuận Nam, tỉnh NinhThuận ảnh 3
Ngày 31/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 lô đất tại huyện Thuận Nam, tỉnh NinhThuận ảnh 4

Chuyên đề