(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/8/2022 do Cục Thi hành án dân sự thị tỉnh Hải Dương ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương. Đ/c: Số 7/109 Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Tên, địa chỉ người có tài sản: Cục Thi hành án dân sự thị tỉnh Hải Dương. Đ/c: Số 250 Đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: Đấu giá 03 tài sản mang tên ông Đỗ Như Phúc và bà Vũ Thị Liên.

TT

Tên tài sản

Chi tiết tài sản

Giá khởi điểm

(đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

1

Tài sản

Thứ nhất

QSD 150 m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 200, tờ bản đồ số B-1-I-D-d số 109 Lê Thanh Nghị, Phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương

13.296.640.000

2.600.000.000

2

Tài sản

thứ hai

QSD 136,2 m2 đất tại thửa đất số 198, tờ bản đồ số 17 Phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương

11.406.900.000

2.280.000.000

3

Tài sản

thứ ba

QSD 168 m2 đất tại thửa đất số 199, tờ bản đồ số 17, số 195 Lê Thanh Nghị, Phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương

11.324.180.000

2.260.000.000

Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đăng ký trực tiếp với Trung tâm từ ngày 02/8/2022 đến 16 giờ 30 phút, ngày 28/8/2022 (trực cả Thứ 7 và Chủ nhật - Ngày 27/8 và 28/8) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự có thể đăng ký tham gia đấu giá tài sản. Chấp nhận giá khởi điểm, thực hiện quy chế của cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành. Mỗi một tài sản khách hàng chỉ được đăng ký mua một hồ sơ tham gia đấu giá, khách hàng có thể đăng ký mua một hoặc nhiều tài sản đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 31/8/2022 tại Hội trường - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương.

Hình thức, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp, cho từng tài sản, theo phương thức trả giá lên, người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương. Đ/c: Số 7/109 Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 0220.3845363.