(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 2 STC thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/8/2021 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Sông Hương Thừa Thiên Huế ủy quyền như sau:

TSĐB: 01 xe ô tô khách hiệu Ford mang biển số 75B-016.43.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Sông Hương Thừa Thiên Huế

Ngày 31/8/2021, đấu giá xe ô tô Ford tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 31/8/2021, đấu giá xe ô tô Ford tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 31/8/2021, đấu giá xe ô tô Ford tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3