(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/8/2021 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình ủy quyền như sau:

Tài sản 1: Cơ sở nhà, đất tại địa chỉ khu Tân Hòa, Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình (Trụ sở Công an huyện cũ), diện tích đất: 6.053,3 m2, giá khởi điểm: 16.993.411.000 đồng; 1.

Tài sản 2: Cơ sở đất tại địa chỉ Phố Lâm Lưu, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình (khu phía ngoài chợ Phú Cường), diện tích đất: 1.032,5 m2, giá khởi điểm: 6.402.533.000 đồng

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Ngày 31/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 31/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 31/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình ảnh 3
Ngày 31/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình ảnh 4