(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/8/2021 do UBND Sở ngoại vụ tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

1. Máy đào thủy lực; Biển kiểm soát: 74-LA-0012; nhãn hiệu: JCB 3CX; số khung: 448/244/1/13049; số máy: AB50585U799851C, năm sản xuất: 2000. Hiện không sử dụng.

2. Xe tải, Biển kiểm soát: 74-011-NN-09; Nhãn hiệu: MITSUBISHI (số loại CANTER); số khung: RLAFE645ES2000257; số máy: 4D32E36987; năm sản xuất: 1999. Hiện không sử dụng.

3. Xe bán tải; Biển kiểm soát: 74-011-NN-15; Nhãn hiệu: FORD RANGER; số khung: RL24DRHMM 7UR05560; số máy: WLAT 859997; năm sản xuất: 2007. Hiện không sử dụng.

4. Xe máy, Biển kiểm soát: 74-011-NN-403; Nhãn hiệu: HONDA (số loại: FUTURE); số khung: 350X5Y037555; số máy: JC35E0037652; năm sản xuất: 2005. Hiện không sử dụng.

5. Xe máy, Biển kiểm soát: 74-011-NN-404; Nhãn hiệu: HONDA (số loại: FUTURE); số khung: 35075Y044205; số máy: JC35E0044148; năm sản xuất: 2005. Hiện không sử dụng.

Sở ngoại vụ tỉnh Quảng Trị

Ngày 31/8/2021, đấu giá ô tô, xe máy và máy móc thi công tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 31/8/2021, đấu giá ô tô, xe máy và máy móc thi công tại tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 31/8/2021, đấu giá ô tô, xe máy và máy móc thi công tại tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 31/8/2021, đấu giá ô tô, xe máy và máy móc thi công tại tỉnh Quảng Trị ảnh 4
Ngày 31/8/2021, đấu giá ô tô, xe máy và máy móc thi công tại tỉnh Quảng Trị ảnh 5