(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Á thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/8/2020 do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam ủy quyền như sau:

1. Thông tin về tài sản bán đấu giá: Là tài sản bảo đảm cho khoản nợ của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty Cổ phần LILAMA 3.

(thông tin chi tiết về tài sản, hồ sơ pháp lý của tài sản tại hồ sơ mời đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Việt Á ban hành).

2. Giá khởi điểm: 90.000.000.000 đồng (bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng). Mức giá khởi điểm trên không bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản. Các khoản thuế theo quy định của pháp luật để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản (nếu có) do khách hàng trúng đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

3. Tiền đặt trước: 18.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười tám tỷ đồng).

4. Tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

5. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Á. Địa chỉ: Phòng 304 số 88 Phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

6. Bên có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 18/08/2020 và ngày 19/08/2020 tại Nhà máy Chế tạo cơ khí và Đóng tàu Bạch Hạc. Địa chỉ: Lô số 03, Cụm công nghiệp Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (trong giờ hành chính).

8. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ pháp lý tài sản: Ngày 20/08/2020 và ngày 21/08/2020 tại Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. Đ/cSố 59 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (trong giờ hành chính).

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày thông báo bán đấu giá đến trước 16 giờ 00, ngày 27/08/2020 tại Văn phòng - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Á.

10. Thời gian thu tiền đặt trước: Đến 16 giờ 00, ngày 28/08/2020. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Á. Tài khoản số: 119002774175 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 31/8/2020 tại Phòng Đấu giá - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Á. Địa chỉ: Phòng 304, số 88 Phố Phạm Ngọc Thạch, Phường Trung Tự, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Á. Địa chỉ: Phòng 304 số 88 Phố Phạm Ngọc Thạch, Trung Tự, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội. Tel: 024.37965198; Fax: 024.37965199

Bên có tài sản bán đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Tel: 024.39454738; Fax: 024.39454737; Website: www.datc.vn.