(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/8/2020 do Trại giam Cây Cầy – Cục C10 ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản thanh lý gồm 05 xe ô tô và 08 xe mô tô các loại của Trại giam Cây Cầy – Cục C10.

- Giá khởi điểm: 152.800.000 đồng. Tiền đặt trước: 23.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao giấy phép kinh doanh.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 28/8/2020 (thứ sáu). Xem tài sản trực tiếp ngày 20&21/8/2020, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 31/8/2020 (thứ hai).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

DANH MỤC TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ

Tài sản bán đấu giá: Phương tiện đã qua sử dụng.

Ngày 31/8/2020, đấu giá 05 xe ô tô và 08 xe mô tô các loại tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1


Bằng chữ: (Một trăm năm mươi hai triệu tám trăm ngàn đồng).