(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sơn La vào ngày 31/8/2019 do Uỷ ban nhân dân thành phố Sơn La  ủy quyền như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Uỷ ban nhân dân thành phố Sơn La (cơ quan được giao thực hiện công tác đấu giá QSDĐ là Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sơn La).

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 08h30’ ngày 31/8/2019 (thứ 7). Tại Hội trường Trung tâm thành phố Sơn La (Tổ 2, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La).

3. Tên tài sản, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và nơi có tài sản đấu giá

Tổng diện tích 09 thửa đất: 686,05 m2. Tổng giá khởi điểm: 8.062.205.000 đồng. Chi tiết: 

Số

TT

Ký hiệu thửa đất

Diện tích

(m2)

Giá đất cụ thể

(đồng/m2)

Giá khởi điểm

(đồng/thửa)

Tiền đặt trước

(đồng/thửa/ hồ sơ)

Tiền bán hồ sơ

(đồng/ thửa/ hồ sơ)

Ghi chú

A

KHU QUY HOẠCH DỌC SUỐI ĐOẠN LÔ SỐ 4B

(Đấu riêng từng thửa)

I

Vị trí 1 đường quy hoạch 10,5m

1

Thửa số 4

74,5

16.400.000

1.221.800.000

150.000.000

500.000

(OC4-08)

2

Thửa số 12

74,5

16.400.000

1.221.800.000

150.000.000

500.000

(OC4-08)

II

Vị trí 1 đường quy hoạch 10,5m

1

Thửa số 42

74,5

16.400.000

1.221.800.000

150.000.000

500.000

(OT4-09)

2

Thửa số 43

74,5

16.400.000

1.221.800.000

150.000.000

500.000

(OT4-09)

B

KHU DÂN CƯ TỔ 2 PHƯỜNG QUYẾT TÂM

(Đấu riêng từng thửa)

I

KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ TỔ 6

1

Thửa số 1

81,0

9.100.000

737.100.000

100.000.000

500.000

2

Thửa số 4

69,55

9.100.000

632.905.000

100.000.000

500.000

II

KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ TỔ 2

1

Thửa số 1

80,0

7.600.000

608.000.000

100.000.000

500.000

2

Thửa số 2

78,5

7.600.000

596.600.000

100.000.000

500.000

3

Thửa số 3

79,0

7.600.000

600.400.000

100.000.000

500.000

Tổng cộng (A+B):

686,05

8.062.205.000

* Lưu ý:

- Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật;

- Giá khởi điểm của từng thửa đất không bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác có liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không có tiền lãi;

- Tiền hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại cho người đăng ký tham gia đấu giá; trừ trường hợp thửa đất không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá (theo điểm d khoản 2 Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và phiếu trả giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

- Bán và tiếp nhận hồ sơ và phiếu trả giá: Từ ngày 14/8/2019 đến 17h30’ ngày 28/8/2019, bán hồ sơ tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sơn La. Tiếp nhận hồ sơ, phiếu trả giá tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam

- Xem tài sản đấu giá: Ngày 20/8/2019 và 21/8/2019, khách hàng liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sơn La để được xem tài sản.

- Nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 28/8/2019 đến 17h30’ ngày 30/8/2019. Người tham gia đấu giá gửi tiền vào tài khoản hoặc bằng bảo lãnh của Ngân hàng cho Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam, số tài khoản: 4111.000036.7870 tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Sơn La.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Hộ gia đình, cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau đây:

Tự nguyện nộp Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản; Giấy xác nhận xem tài sản theo mẫu và có đóng dấu đỏ của Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam;

Phiếu trả giá cho để trong phong bì kín và cho vào hòm phiếu tại Công ty

Nộp tiền đặt trước đúng thời hạn và theo quy định của pháp luật.

Nộp 02 bản sao y CMND/Căn cước; sổ hộ khẩu (còn thời hạn).

Nộp giấy chuyển tiền tại trụ sở của Công ty hoặc qua chuyển vào hòm thư: daugiataybac.sl@gmail.com (trước 17h30 ngày 30/8/2019).

* Lưu ý:

- Đối với 01 thửa đất: Một (01) hộ gia đình chỉ được một (01) cá nhân tham gia đấu giá.

- Một hộ gia đình hoặc 01 cá nhân có thể đăng ký tham gia đấu giá đối với nhiều thửa đất, nhưng mỗi thửa đất chỉ được nộp một (01) bộ hồ sơ.

- Đối với 01 nhóm các thửa đất: Một (01) hộ gia đình chỉ được tối đa các cá nhân tham gia đấu giá hoặc một cá nhân có số hồ sơ tham gia tối đa bằng số thửa đất trong nhóm.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình đến đăng ký tham gia đấu giá hoặc tham gia cuộc đấu giá (văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực) và 01 bản fotocopy CMND của người được ủy quyền (mang bản chính để đối chiếu).

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp một vòng.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên cho từng thửa đất.

Mọi chi tiết, xin liên hệ:

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sơn La (Số 47, đường Lê Thái Tông, tổ 2, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La - số điện thoại: 02123.799.446).

Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam (Số 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La - số điện thoại: 02123.855.855)./.