(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản ngày 31/8/2018 do Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh Bình Phước ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước – Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước – thông báo đấu giá tài sản sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh Bình Phước

Địa chỉ: P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Tài sản đấu giá

a. QSDĐ có giấy chứng nhận số CM388097, số vào sổ CS 08986 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 22/5/2018.

Thửa đất số: 955; Tờ bản đồ số: 07

Diện tích: 124,3 m2 (Một trăm hai mươi bốn phẩy ba mét vuông)

Địa chỉ: Ấp 1, xã Tiến Hưng, TX. Đồng Xoài tỉnh Bình Phước

Mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Giá khởi điểm: 598.000.0000đ (Năm trăm chín mươi tám triệu đồng)

b. QSDĐ có giấy chứng nhận số CL613625, số vào sổ CS 08750 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 30/3/2018

Thửa đất số: 938; Tờ bản đồ số: 07

Diện tích: 126,3 m2 (Một trăm hai mươi sáu phẩy ba mét vuông)

Địa chỉ: Ấp 1, xã Tiến Hưng, TX. Đồng Xoài tỉnh Bình Phước

Mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Giá khởi điểm: 597.000.000đ (Năm trăm chín mươi bảy triệu đồng)

c. QSDĐ có giấy chứng nhận số CL613624, số vào sổ CS 08751 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 30/3/2018

Thửa đất số: 940; Tờ bản đồ số: 07

Diện tích: 126,1 m2 (Một trăm hai mươi sáu phẩy một mét vuông)

Địa chỉ: Ấp 1, xã Tiến Hưng, TX. Đồng Xoài tỉnh Bình Phước

Mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Giá khởi điểm: 597.000.000đ (Năm trăm chín mươi bảy triệu đồng)

d. QSDĐ có giấy chứng nhận số CL613621, số vào sổ CS 08713 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 30/3/2018

Thửa đất số: 948; Tờ bản đồ số: 07

Diện tích: 125,1 m2 (Một trăm hai mươi lăm phẩy một mét vuông)

Địa chỉ: Ấp 1, xã Tiến Hưng, TX. Đồng Xoài tỉnh Bình Phước

Mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Giá khởi điểm: 597.000.000đ (Năm trăm chín mươi bảy triệu đồng)

e. QSDĐ có giấy chứng nhận số CL613626, số vào sổ CS 08731 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 30/3/2018

Thửa đất số: 950; Tờ bản đồ số: 07

Diện tích: 124,9 m2 (Một trăm hai mươi bốn phẩy chín mét vuông)

Địa chỉ: Ấp 1, xã Tiến Hưng, TX. Đồng Xoài tỉnh Bình Phước

Mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Giá khởi điểm: 597.000.000đ (Năm trăm chín mươi bảy triệu đồng)

f. QSDĐ có giấy chứng nhận số CL613659, số vào sổ CS 08734 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 30/3/2018

Thửa đất số: 945; Tờ bản đồ số: 07

Diện tích: 125,6 m2 (Một trăm hai mươi lăm phẩy sáu mét vuông)

Địa chỉ: Ấp 1, xã Tiến Hưng, TX. Đồng Xoài tỉnh Bình Phước

Mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Giá khởi điểm: 550.000.000đ (Năm trăm năm mươi triệu đồng)

g. QSDĐ có giấy chứng nhận số BD752714, số vào sổ CT 04128 do UBND tỉnh Bình Phước cấp ngày 29/6/2011

Thửa đất số: 08; Tờ bản đồ số:

Diện tích: 140 m2 (Một trăm bốn mươi mét vuông)

Địa chỉ: thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Mục đích sử dụng: đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Giá khởi điểm: 850.000.000đ (Tám trăm năm mươi triệu đồng)

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/8/2018 đến ngày 28/8/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước;

- Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp từ ngày 16/8/2018 đến ngày 28/8/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước;

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 21/8/2018 tại khu đất đấu giá;

- Thời gian, địa điểm đấu giá: 08h30 ngày 31/8/2018 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

4. Hình thức, phương thức đấu giá, tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, liên tục nhiều vòng

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Bước giá của mỗi vòng đấu: 02% (Hai phần trăm) giá khởi điểm của từng vòng đấu giá.

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của lô đất đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000 đồng/hồ sơ.

5. Điều kiện tham gia đấu giá

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực pháp luật, năng lực tài chính có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá.

6. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm

- Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành;

- CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước và Sổ hộ khẩu hoặc Giấy phép kinh doanh (Nếu có) Sao y bản chính;

- Có Giấy nộp tiền đặt trước đúng quy định (Đúng tên khách hàng tham gia đấu giá, đúng thửa đất đăng ký tham gia đấu giá và đủ số tiền đặt trước theo quy định). Khách hàng nộp bản photo và mang theo bản chính để đối chiếu.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT: 02713.860.216