(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/7/2021 do Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ ủy quyền như sau:

Xe ô tô con 05 chỗ, màu đen, nhãn hiệu KIA, số loại: K3 YD 16G E2 MT; Năm, nước sản xuất: 2015, Việt Nam. Đăng ký lần đầu ngày 15/4/2015. Biển số đăng ký: 88A-085.55

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ

Ngày 31/7/2021, đấu giá xe ô tô KIA tại tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 31/7/2021, đấu giá xe ô tô KIA tại tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 31/7/2021, đấu giá xe ô tô KIA tại tỉnh Phú Thọ ảnh 3
Ngày 31/7/2021, đấu giá xe ô tô KIA tại tỉnh Phú Thọ ảnh 4
Ngày 31/7/2021, đấu giá xe ô tô KIA tại tỉnh Phú Thọ ảnh 5