(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/7/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai ủy quyền như sau:
Ngày 31/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, Hà Nội ảnh 1
Ngày 31/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, Hà Nội ảnh 2