(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/7/2021 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hóa ủy quyền như sau:

02 xe ô tô con gồm: 01 xe ô tô con nhãn hiệu Ford; Biển số 36B- 1808; Loại xe: ô tô con; Số loại: Laser Ghia; Số khung: JS7XXXSRNC4R04381; số máy: FP904749; Năm sản xuất: 2004; số chỗ ngồi: 05 người; màu sơn: Đen; Theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 0002598 do phòng cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thanh Hóa cấp, đăng ký lần đầu ngày 02/8/2004. Chủ phương tiện là Ban quản lý dự án giao thông số 2 và 01 xe ô tô con nhãn hiệu Mitsubishi; Biển số 36B- 2278; Loại xe: ô tô con; Số loại: Pajero GLV6; Số khung: RLA00V33VY1000074; số máy: 6G72ML9885; Năm sản xuất: 2000; số chỗ ngồi: 07 người; màu sơn: Xám; Theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 0010809 do phòng cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thanh Hóa cấp, đăng ký lần đầu ngày 09/01/2001. Chủ phương tiện là Ban quản lý dự án giao thông

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hóa

Ngày 31/7/2021, đấu giá 02 xe ô tô tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 31/7/2021, đấu giá 02 xe ô tô tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 31/7/2021, đấu giá 02 xe ô tô tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 31/7/2021, đấu giá 02 xe ô tô tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 31/7/2021, đấu giá 02 xe ô tô tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 31/7/2021, đấu giá 02 xe ô tô tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 6