(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/7/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh (Địa chỉ: Số nhà 2412, đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

2. Tên, địa chỉ cơ quan có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: Đường Quang Trung, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

3. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước: Quyền sử dụng 27 (hai mươi bẩy) ô đất ở tại Khu tái định cư Đồng Mạ, khu 3, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 31/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ   ảnh 1
Ngày 31/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ   ảnh 2

- Phí mua hồ sơ: 500.000 đồng/ô đất.

4. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện, theo phương thức trả giá lên.

5. Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 18/7/2020 tại Khu Sinh thái Resort xanh DATC (Địa chỉ: Số 01, ngõ 3449, đường Hùng Vương, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng đăng ký với công ty để xem tài sản vào ngày 09/7/2020 đến ngày 10/7/2020 (Giờ hành chính), tại thực địa khu đất đấu giá.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 29/6/2020 đến hết 11 giờ 30 phút ngày 15/7/2020 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh (Khách hàng mua hồ sơ phải mang theo chứng minh nhân dân bản gốc để đối chiếu, hồ sơ tham gia đấu giá và phong bì thư theo mẫu của Công ty phát hành).

7. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền đặt trước:

- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá qua đường Bưu điện: Trước 11 giờ 30 phút ngày 15/7/2020 (Các trường hợp hồ sơ nhận sau 11 giờ 30 phút ngày 15/7/2020 tính theo dấu đến của Bưu điện, Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này).

- Địa điểm nhận hồ sơ qua đường Bưu điện: Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh (Địa chỉ: Số 2412, đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/7/2020 đến trước 11 giờ 30 phút ngày 17/7/2020 (Khách hàng nộp tiền đặt trước sau 11 giờ 30 phút sẽ được coi là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia trả giá).

- Tài khoản số: 18001011811820 tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - CN Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

Khi nộp tiền đặt trước, người tham gia đấu giá chỉ ghi nội dung: ‘Họ và tên, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại Phường Vân Phú, thành phố Việt Trì”, mà không ghi rõ tham gia đấu giá ô đất nào. Một giấy nộp tiền chỉ được dùng để đặt trước cho một ô đất (không nộp gộp tiền đặt trước của nhiều ô đất vào một phiếu nộp tiền). Ví dụ: Nguyễn Văn A, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại Phường Vân Phú, thành phố Việt Trì.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá khi đi nộp tiền tại các ngân hàng xin 2 liên giấy nộp tiền hoặc bản phô tô, một liên nộp kèm theo đơn đăng ký tham gia đấu giá, một liên người tham gia đấu giá giữ, khách hàng nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh hạn cuối vào 17 giờ ngày 17/7/2020 (bắt buộc).

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh - Địa chỉ: Số 2412, đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - ĐT: 02103 898 179