(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/7/2020 như sau:

Thông báo bán đấu giá Tài sản là: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 108, tờ bản đồ số 23, tổ dân phố 1, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Tổng giá khởi điểm: 357.975.576 đồng. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước: 71.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục đấu giá tài sản nêu trên:

- Thời hạn tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 08/07/2020 đến 16 giờ 30 phút, ngày 28/07/2020.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 13/07/2020 đến ngày 15/07/2020.

- Nộp tiền đặt trước: Ngày 24/07/2020; ngày 27/07/2020 đến 16h30’ ngày 28/07/2020. Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu.

(các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

- Tổ chức buổi đấu giá: Vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 31/07/2020 Tại Văn phòng đại diện - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Quảng Bình. Đ/c: Số 71 Đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Liên hệ: Văn phòng đại diện - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu - ĐT: 0232.3798.555.