(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/7/2020 do UBND huyện Ninh Giang ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương. Địa chỉ: Số 7/109, Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND huyện Ninh Giang. Địa chỉ: Khu 6, thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 31/07/2020 tại Hội trường UBND xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang.

4. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 2.587,4 m2 đất ở được chia thành 26 lô tại vị trí quy hoạch điểm dân cư xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 4 triệu đồng/01m2. Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô đất (khách hàng tham gia trả giá với mức giá từ giá khởi điểm + n X bước giá (bước giá là 50.000 đồng/m2 và n là số nguyên n= 1, 2, 3, …, n)).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Khách hàng đăng ký trực tiếp từ ngày 08/07/2020 đến 16 giờ 00, ngày 28/07/2020 tại UBND xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang.

- Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự; chấp nhận giá khởi điểm và tuân thủ quy chế đấu giá do Trung tâm ban hành.

Mọi chi tiết liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương. Địa chỉ: Số 7/109 Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương. Điện thoại: 0220.3845363.