(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/7/2020 do Trung tâm PTQĐ huyện Mê Linh ủy quyền như sau:

1. Khu đất đấu giá: Thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội:

- Có 4 nhóm: Nhóm 1, gồm 04 thửa: LK-01-01; LK-01-11; LK-03-01; LK-03-11. Nhóm 2 gồm 18 thửa: Từ thửa LK-01-02 đến LK-01-10; từ thửa LK-03-02 đến LK-03-10. Giá khởi điểm: 16.000.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng/thửa. Nhóm 3, gồm 08 thửa: LK-01-12; LK-01-21; LK-02-01; LK-02-09; LK-02-10; LK-02-18; LK03-12; LK-03-22. Nhóm 4, gồm 31 thửa: Từ thửa LK-01-13 đến LK-01-20; từ thửa LK-02-02 đến LK-02-08; từ thửa LK-02-11 đến LK-02-17; từ thửa LK-03-13 đến LK-03-21. Giá khởi điểm: 10.000.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 140.000.000 đồng/thửa.

Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hs. Bước giá là chung: 100.000 đồng/m2.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá:

- Từ ngày 10/07/2020 đến 17h00’, ngày 29/07/2020 (giờ hành chính).

Người có nhu cầu tham khảo hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Cổng thông tin điện tử UBND huyện Mê Linh.

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại: Trung tâm PTQĐ huyện Mê Linh hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia.

4. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá: Thời gian: Từ ngày 28/07/2020 đến 17h00’, ngày 29/07/2020. Phương thức nộp tiền: chuyển khoản vào tài khoản: “Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia. Số TK: 117.002.690.660 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quang Minh – PGD Tiền Phong”. Nội dung chuyển khoản: “…Tên người đăng ký tham gia đấu giá (CMND) …” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với.... thửa đất, tại nhóm ...... thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Ngày 27 và 28/07/2020.

6. Xét điều kiện: Ngày 30/07/2020 tại Trung tâm PTQĐ huyện Mê Linh.

7. Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08h00’, ngày 31/07/2020 tại Hội trường Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện Mê Linh. Đ/c: Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh. ĐT: 0243.523.5019.