(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/7/2020 do Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Quảng Ngãi; số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi;

Người có tài sản: Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn; số 208 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi;

Tài sản đấu giá: Nguyên hiện trạng 02 lô vật tư hỏng thải/phế liệu trong hoạt động sản xuất bảo dưỡng của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất giai đoạn từ 16/02/2019 đến 31/01/2020.

Giá khởi điểm: Từ 58 triệu đến 133,5 triệu đồng/lô; tiền đặt trước: Từ 11 triệu đến 26 triệu đồng/lô.

Nơi có tài sản: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, địa chỉ: Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Đăng ký, nộp hồ sơ: Đến 11 giờ, ngày 28/7. Bỏ phiếu trả giá: Đến 10 giờ, ngày 31/7/2020.

Đấu giá: 15 giờ, ngày 31/7/2020 tại Trung tâm.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ trực tiếp đến Trung tâm - 15 Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 3837266./.