(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/5/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông

Địa chỉ: O.65 (Tầng trệt), khu phố 3, phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Số điện thoại: 0976774135

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa

Địa chỉ: Số 2A, đường N4, khu phố 1, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 31/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 26/05/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 30/05/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 09/05/2022 - 16:30 27/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông – O.65 (lầu trệt), khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại liên hệ: 0976.903.886. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá, trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Khách hàng có nhu cầu, liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông để được hướng dẫn.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 31/05/2022

Địa điểm: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông – O.65 (lầu trệt), khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.