(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/5/2021 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 30/HĐ-BINHPHUOC.APC ngày 06 tháng 5 năm 2021 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P. Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập, đ/c: Xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản: Quyền sử dụng đất 01 lô đất tại thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Cụ thể:

- Tờ bản đồ số 06, thửa đất số 811;

- Tổng diện tích lô đất: 1.736,2 m2.

- Mục đích sử dụng: Đất thương mại dịch vụ.

- Thời hạn sử dụng: 50 (năm mươi) năm.

- Hạ tầng kỹ thuật: giáp đường ĐT741.

- Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.\

- Địa điểm: thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước.

- Tổng giá trị quyền sử dụng đất: 1.413.521.426 đồng (một tỷ, bốn trăm mười ba triệu, năm trăm hai mươi mốt nghìn, bốn trăm hai mươi sáu đồng).

- Giá thuê đất hàng năm: 7.068.000 đồng (bảy triệu, không trăm sáu mươi tám nghìn đồng).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 11/5/2021 đến ngày 28/5/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ: 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

b. Tiền đặt trước: 212.028.000 đồng (hai trăm mười hai triệu, không trăm hai mươi tám nghìn đồng).

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước số: 3949597777 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Bình Phước.

Thời gian thu tiền đặt trước: Từ ngày 26/5/2021 đến ngày 28/5/2021 (theo giờ hành chính). Tuy nhiên, người tham gia đấu giá có quyền nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định theo nguyện vọng.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 19/5/2021.

b. Địa điểm: thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước.

7. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 11/5/2021 đến ngày 28/5/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty đấu giá Hợp danh Bình Phước hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty đấu giá Hợp danh Bình Phước hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập.

8. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất theo đúng mục đích và theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt và không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

- Mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo mục 5 thông báo này.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 31/5/2021.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trung tâm Văn hóa huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

10. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không giới hạn số vòng).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; ĐT: 02716.26.27.28; 0985421677; 0947845534 hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập ĐT: 0917.151.285 hoặc UBND xã Đức Hạnh.

Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.