(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh ACE thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/5/2021 như sau:
Ngày 31/5/2021, đấu giá máy CT Scanner tại Hà Nội ảnh 1