(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/5/2020 do UBND huyện Tam Nông ủy quyền như sau:

Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Đ/c: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Tài sản đấu giá:

- Vị trí : Quyền sử dụng 19 ô đất tại khu 2, xã Thọ Văn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

- Diện tích: 140,0m2/ô.

- Giá khởi điểm: 2.500.000đồng/m2.

- Tiền đặt trước: 70.000.000 đồng/hồ sơ.

2. Tiền bán hồ sơ: 200.000đồng/hồ sơ.

3. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Tam Nông (Đ/c: Thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 27/05/2020 tại UBND xã Thọ Văn; Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ và Phòng Tài chính kế hoạch huyện Tam Nông.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Hai ngày liên tục: ngày 11/05 và 12/05/2020 (Trong giờ hành chính) tại vị trí khu đất đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp đủ tiền đặt trước theo quy định.

- Cách thức: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 27/05/2020, các khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính kế hoạch huyện Tam Nông.

7. Thời gian, địa điểm đấu giá: Bắt đầu 07h30 ngày 31/05/2020 tại Hội trường UBND xã Thọ Văn.

8. Phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/05 đến 16h00 ngày 29/05/2020 (Trong giờ hành chính), nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 2714201003303, mở tại AGRIBANK – CN Tam Nông, Phú Thọ.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

9. Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (tối đa 30 vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết liên hệ: - Công ty đấu giá Hợp danh Phú Tho (ĐT: 0210 3842215).

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tam Nông. 

DANH SÁCH QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐẤU GIÁ

Dự án: Khu 2, xã Thọ Văn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Cuộc đấu giá: Bắt đầu 07h30, ngày 31/05/2020 tại Hội trường UBND xã Thọ Văn

Ngày 31/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 31/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ ảnh 2