(BĐT) - Chi nhánh Công ty TNHH Đấu giá Bình Phú tại Phú Yên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/5/2019 do Sở Tài chính tỉnh Phú Yên ủy quyền như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại Số 06 Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Tuy Hoà (trụ sở làm việc của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông):

- Giá trị quyền sử dụng đất ở:

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

+ Diện tích khu đất: 469,3 m2.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Phú Yên.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 14/05 và 15/05/2019; Tổ chức cho khách hàng tham gia đấu giá được xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (Theo Khoản 2 Điều 36 của Luật đấu giá tài sản).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và Chốt hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến đúng 17h00’ ngày 28/05/2019, tại Sở Tài chính tỉnh Phú Yên, Số 48 Lê Duẩn, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

5. Giá khởi điểm: (Chưa bao gồm phí sang tên, trước bạ): 16.950.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng).

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ.

- Khoản tiền đặt trước: 1.700.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm triệu đồng); Số tiền này được nộp vào Tài khoản số 5901 0000 466 144 của CN Công ty TNHH Đấu giá Bình Phú tại Phú Yên được mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Phú Yên, ngày 27/05 và 28/05/2018, theo quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật đấu giá tài sản.

- Bước giá trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất là: 170.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi triệu đồng).

* Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá tài sản sẽ không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường sau đây (Theo Khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản):

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm tại khoản 5 Điều 39 của Luật đấu giá;

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá;

- Rút lại giá đã trả hoặc đã chấp nhận theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá;

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09h30’ ngày 31/05/2019, tại Văn phòng của CN Công ty TNHH Đấu giá Bình Phú tại Phú Yên; Số 371 Nguyễn Huệ, Phường 5, Tp Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

8. Hình thức đấu giá, phương thức trả giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức trả giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Số 371 Nguyễn Huệ, Phường 5, Tp Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên, ĐT: (057) 3811381.