(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/5/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ea Kar ủy quyền như sau:
Ngày 31/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1
Ngày 31/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk ảnh 2
Ngày 31/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk ảnh 3