(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/3/2022 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 31/3/2022, đấu giá xe ô tô Fuso tại TP.HCM ảnh 1