(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Bắc thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/3/2022 do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đông Bắc

Địa chỉ: Số 275 đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 0934.265.474

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 12, Ngõ 10, đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 31/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 28/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 30/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 00:00 08/03/2022 - 16:00 28/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc, Địa chỉ: số 275 đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 31/03/2022

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc

Ngày 31/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 31/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 3
Ngày 31/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 4
Ngày 31/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 5