(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TPHCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/3/2022 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TPHCM

Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô

Địa chỉ: Số 56-58-60 Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 31/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 11, TP.HCM ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 28/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 30/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 07/03/2022 - 17:00 28/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trung tâm, số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 31/03/2022

Địa điểm: Tại Trung tâm, số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 31/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 11, TP.HCM ảnh 2
Ngày 31/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 11, TP.HCM ảnh 3
Ngày 31/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 11, TP.HCM ảnh 4