(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/3/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Thiện ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tây Nam

Địa chỉ: 67 Wừu, phường Ia Kring, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Số điện thoại: 0968718777

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Thiện

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, thị trấn Phú Thiện, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 31/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 28/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 30/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 07/03/2022 - 16:00 28/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 31/03/2022

Địa điểm: Số 67 đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Ngày 31/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 31/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai ảnh 3