(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/3/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: 68 Lê Duẩn, Phường 7, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 0915419299

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa

Địa chỉ: KP Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 31/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 28/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 30/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 13:30 04/03/2022 - 17:00 28/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: b) Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Hòa và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên. c) Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Đối tượng, điều kiện được tham gia đấu giá: + Người tham gia đấu giá phải thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật đất đai năm 2013 đáp ứng các điều kiện quy định tại điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016: + 01 lô đất chỉ được 01 thành viên trong hộ gia đình tham gia đấu giá. - Đối tượng không được tham gia đấu giá: Là các đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp 01 (một) bộ hồ sơ cho từng lô đất đăng ký tham gia đấu giá, gồm: + Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành); + Chứng từ nộp tiền đặt trước (bản chính) + Sổ hộ khẩu gia đình (bản photo); + Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (bản photo); + Phiếu trả

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 31/03/2022

Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Phú Hòa (KP Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, Phú Yên).

Ngày 31/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên ảnh 2
Ngày 31/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên ảnh 3
Ngày 31/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên ảnh 4
Ngày 31/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên ảnh 5
Ngày 31/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên ảnh 6