(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/3/2022 do Đội Quản lý thị trường số 12 ủy quyền như sau:
Ngày 31/3/2022, đấu giá lô điện thoại, phụ kiên điện thoại, máy photocopy tại TP.HCM ảnh 1