(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/3/2021 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kim Bôi ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân huyện Kim Bôi gồm các tài sản là tang vật thi hành án năm 2019 và năm 2020 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kim Bôi chuyển giao

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

1.3. Văn phòng công ty: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Tên cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kim Bôi;

2.2. Địa chỉ: Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Xe máy, Điện thoại, Đầu nổ, Máy khoan đã qua sử dụng tài sản là tang vật thi hành án năm 2019 và năm 2020 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kim Bôi chuyển giao để đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 31/03/2021. Tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh; Địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước tài sản:

5.1. Giá khởi điểm: 29.907.000 đồng (Hai mươi chín triệu chín trăm linh bẩy nghìn đồng chẵn)

5.2. Tiền đặt trước: 4.480.000 đồng (Bốn triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

6. Xem tài sản:

6.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Ngày 16/3/2021 đến ngày 23/03/2021 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hòa Bình Xanh;

6.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 22/3/2021 đến ngày 23/3/2021 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Kim Bôi và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Bôi; Địa chỉ: Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

7.1. Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 16/3/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 26/3/2021; Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh (Trong giờ hành chính); Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ (Một trăm nghìn đồng trên một hồ sơ)

7.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/3/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 29/3/2021; Nộp tiền mặt tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh;

7.3. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại quy chế của Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

8.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

8.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

9. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607 - 0985410246.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kim Bôi: Địa chỉ: Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN ĐẤU GIÁ LÔ ĐIỆN THOẠI

Ngày 31/3/2021, đấu giá tang vật thi hành án năm 2019 và năm 2020 tại tỉnh Hoà Bình ảnh 1
Ngày 31/3/2021, đấu giá tang vật thi hành án năm 2019 và năm 2020 tại tỉnh Hoà Bình ảnh 2

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN BỘ ĐẦU NỔ MÁY KHOAN

Ngày 31/3/2021, đấu giá tang vật thi hành án năm 2019 và năm 2020 tại tỉnh Hoà Bình ảnh 3

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN CỦA XE MÔ TÔ

Ngày 31/3/2021, đấu giá tang vật thi hành án năm 2019 và năm 2020 tại tỉnh Hoà Bình ảnh 4