(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/3/2021 do UBND huyện Thạch Hà ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh

Địa chỉ: Km số 03, đường Lê Nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0238 3686556

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Thạch Hà

Địa chỉ: TT Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 31/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 25/03/2021

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 29/03/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 16/03/2021 - 16:00 29/03/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh - Chi nhánh Hà Tĩnh hoặc UBND Thị trấn Thạch Hà. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Những đối tượng không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016. - Nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ; - Nộp tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước theo quy định của Thông báo và Quy chế này; - Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (có giấy ủy quyền hợp lệ) - Hồ sơ đăng ký gồm: + 01 đơn đăng ký đấu giá do Công ty phát hành; + 02 bản sao CMND có chứng thực hoặc; + 02 bản sao Sổ hộ khẩu có chứng thực; + Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương (TH ủy quyền).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 31/3/2021

Địa điểm: Hội trường UBND Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà