(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai ủy quyền vào ngày 31/3/2021 như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Bên có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá như sau: Tài sản của ông Bùi Duy Nhật – Địa chỉ tại Làng Mèo, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai và Lê Thị Thúy Vân – Địa chỉ tại Tổ 15, phường Yên Thế, thành phố Plieku, tỉnh Gia Lai. Gồm: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận số CĐ 608228 do UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cấp ngày 07/7/2016: Thửa đất số 105, tờ bản đồ số 31, diện tích 13.358m2 đất TCLN tại Làng Gộk, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Nguồn gốc: Tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của ông Bùi Duy Nhật và bà Lê Thị Thúy Vân kê biên để thi hành Bản án số 10/2020/DS-ST ngày 19/02/2020.

Giá khởi điểm của tài sản: 73.315.016 đồng (Bảy mươi ba triệu ba trăm mười lăm nghìn không trăm mười sáu đồng)

Chi tiết theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25/8/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai và Quyết định số 79/QĐ-CCTHADS ngày 22/02/2021 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Ia Grai về việc giảm giá tài sản lần 02.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 26/03/2021 tại nơi có tài sản đấu giá (theo giờ hành chính).

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 26/03/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ: Tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm nộp trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp khách hàng có thoả thuận được nộp trước) vào tài khoản của Trung tâm số 07410 1650 2074 tại Ngân hàng TMCP An Bình CN tỉnh Gia Lai (Địa chỉ: 93-95B Đinh Tiên Hoàng, Tp. Pleiku). Tiền bán hồ sơ: 150.000 đồng/ hồ sơ.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 26/03/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 31/03/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá tài sản; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn – Pleiku – Gia Lai; ĐT: 02693826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.