(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc thông báo đấu giá tài sản lần 3 vào ngày 31/3/2020 do UBND tỉnh Vĩnh Phúc ủy quyền như sau:

Tên của tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc. (Địa điểm: Đường Phạm Văn Đồng, phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc).

Tên đơn vị có tài sản đấu giá: UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Tên đơn vị được giao tổ chức, thực hiện việc đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

Tài sản đấu giá: Quyền thuê 10.127,4 m2 đất thương mại và dịch vụ hỗn hợp (thời hạn thuê đất: 49 năm kể từ ngày có quyết định trúng đấu giá), cùng toàn bộ công trình xây dựng trên đất gắn liền với cho thuê khu đất Trụ sở Bến xe khách Vĩnh Yên (cũ) tại phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên; Vị trí thửa đất: Thửa đất số 67, tờ bản đồ địa chính số 44.

Giá khởi điểm của tài sản: 112.255.000.000 đồng/49 năm (Một trăm mười hai tỷ, hai trăm năm mươi năm triệu đồng).

Trong đó:

- Giá trị tài sản gắn liền với đất: 5.015.000.000 đồng;

- Giá trị thuê quyền sử dụng đất nộp tiền một lần: 107.240.000.000 đồng.

Người trúng đấu giá phải chịu các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan đến chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản.

(Chi tiết tài sản tại Chứng thư Thẩm định giá số 548.1/CTTĐG-VFAVIETNAM ngày 15/5/2019 của Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn tài chính Việt Nam).

Tiền đặt trước: 22.451.000.000 đồng/hồ sơ (Hai mươi hai tỷ, bốn trăm năm mươi mốt triệu đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/hồ sơ (Ba triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 11/3/2020 đến 10h00 ngày 30/3/2020 (Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày Lễ) tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc.

Hạn cuối nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Trước 11h00 ngày 30/3/2020. (Khách hàng nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá vào tài khoản của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Vĩnh Phúc (Vietcombank), số tài khoản: 0361.000.350.988).

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Vào giờ hành chính trong 02 ngày 24/3/2020 và 25/3/2020 (Khách hàng liên hệ với Trung tâm để được hướng dẫn xem tài sản).

7. Thời gian, địa điểm, hình thức, phương thức đấu giá tài sản

Thời gian: 08h00 ngày 31 tháng 3 năm 2020. Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc.

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 11/3/2020 đến 16h00 ngày 30/3/2020 (Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày Lễ)

Địa điểm: Tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc.

Điều kiện tham gia đấu giá: Quy định chi tiết tại Quy chế đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký và nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc.

9. Thời gian, địa điểm trả tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá: Trong giờ hành chính sau 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. ĐT: 0978.215.225; 0972.531.452).

Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến xem hồ sơ, xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá./