(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/3/2020 do phòng Tài chính Kế hoạch quận Ô Môn ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Tài sản do phòng Tài chính Kế hoạch quận Ô Môn, Quốc Lộ 91, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ đưa ra đấu giá

Đặc điểm tài sản: Quyền khai thác thu giá Dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại 07 chợ trên địa bàn quận Ô Môn năm 2020 (bán thành 01 lô). Cụ thể như sau: 

Stt

Tên chợ

Địa điểm

GKĐ đồng/tháng

Ghi chú

1

Chợ Ngã ba Ô Môn

Phường Châu Văn Liêm

4.872.000

Toàn bộ diện tích bán hàng tại chợ

2

Chợ Thới Long

Phường Thới Long

7.000.000

Toàn bộ diện tích bán hàng tại chợ

3

Chợ Thới An

Phường Thới An

1.227.000

Toàn bộ diện tích bán hàng tại chợ

4

Chợ Phước Thới

Phường Phước Thới

39.000

Toàn bộ diện tích bán hàng tại chợ

5

Chợ bến đò Đu đủ

Phường Phước Thới

3.090.000

Toàn bộ diện tích bán hàng tại chợ

6

Chợ Ba Se

Phường Trường Lạc

6.730.000

Toàn bộ diện tích bán hàng tại chợ

7

Chợ Ngã ba Bằng Tăng

Phường Long Hưng

5.515.000

Toàn bộ diện tích bán hàng tại chợ

Tổng cộng:

28.473.000

Thời gian khai thác: Từ ngày 01/4/2020 đến ngày 31/12/2020.

*Lưu ý:

- Đối tượng tham gia đấu giá là doanh nghiệp, hợp tác xã có giấy phép đăng ký kinh doanh; Diện tích khai thác thu giá dịch vụ là toàn bộ diện tích bán hàng tại chợ.

- Người trúng đấu giá phải khai thác thu giá dịch vụ theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định mức thu giá dịch vụ trên địa bàn thành phố Cần Thơ (nếu giá dịch vụ có thay đổi theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố thì người trúng đấu giá phải thực hiện theo quy định mới của Ủy ban nhân dân thành phố); không được bố trí cho các hộ dân buôn bán dọc đường đi trong chợ để thu giá dịch vụ.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 26/3/2020 (đến 17 giờ) tại nơi tọa lạc tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 26/3/2020 (đến 17 giờ) tại Trung tâm, giá bán 200.000 đồng/hồ sơ.

4. Giá khởi điểm: 28.473.000 đồng/tháng..

(Tiền đặt trước 20% x (giá khởi điểm x thời gian khai thác) = 51.251.400 đồng, nhận từ ngày 24/3/2020 đến ngày 26/3/2020 (đến 17 giờ).

5. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày niêm yết đến ngày 26/3/2020 (đến 17 giờ).

  6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 31/3/2020 tại phòng Tài chính Kế hoạch quận Ô Môn, Quốc Lộ 91, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ./.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá của Trung Tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.